Monday, October 31, 2005

 

Lang leve Stalin!


Op 1 mei 1955 was er groot feest in Praag. Op die dag vond de onthulling van een gigantisch beeld van Stalin plaats. De grote kameraad uit de Sovjet-Unie zou hoog boven de Moldau voor eeuwig over de stad uitkijken. Eeuwig bleek uiteindelijk maar zeven jaar te duren.

Pavel Urbánek (70) herinnert zich: De bouw van het standbeeld was een enorme gebeurtenis. Het voetstuk was vijftien meter hoog en het beeld zelf bijna zestien. Een knoop op Stalins jas was groter dan een volwassen man! Toen het beeld net af was, zei een vriend tegen me: “Let op mijn woorden – binnen de kortste keren wordt het beeld opgeblazen en komen de brokstukken in de Moldau terecht.” Dat kon ik me toen niet voorstellen, want het communistische regime van de jaren vijftig was taai. Een paar jaar later kreeg hij tot mijn grote verbazing toch gelijk.

Het Stalinmonument kreeg in de volksmond al snel de treffende bijnaam “de rij voor de slagerij”. Dat de Kameraad zijn hand onder de revers van zijn jas had, was ook gemakkelijk uit te leggen: hij had het beeld willen betalen, maar versteende toen hij hoorde hoeveel het kostte (3,5 miljoen euro).

De arme man heeft de onthulling van het standbeeld helaas niet mogen meemaken. Hij overleed in 1953, ruim een jaar nadat men met de bouw was begonnen. Toen na zijn dood de kritiek op zijn gruweldaden toe begon te nemen, besloot men het beeld omver te halen. Ook het Stalinmuseum in de sokkel van het beeld sloot zijn deuren. De ruimte werd voortaan als opslagplaats voor aardappelen gebruikt.

Comments:
De essentiële bijdrage van Stalin in de grote antifascistische oorlog wordt voor het voetlicht gebracht.Vandaag wordt Stalin met schande overladen en Hitler wordt gerehabiliteerd… 
De Belgische auteur Ludo Martens is een heel andere mening toegedaan. In zijn boek "Een andere kijk op Stalin" schrijft hij dat de nazi's de Tweede Wereldoorlog gewonnen zouden hebben als het Sovjetregime van Stalin er niet was geweest. Stalin zou vanaf Hitlers machtsovername ingezien hebben dat een oorlog onvermijdelijk was. Hij heeft toen alles in het werk gesteld om de Sovjet-Unie sterk te maken. Hij stampte een wapenindustrie uit de grond en zuiverde alle fascistische sympathisanten uit leger en partij. In de Duitse uitroeiingsoorlog tegen het "Slavische ras van Bolsjewisten" verloren 23 miljoen Russen het leven. 
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?